Stromende regen houdt deze prikkers niet tegen

Tijdens zijn rondje hardlopen deed Klaas Kremer het wel vaker: afval oprapen dat op de grond ligt. Er schijnt een speciale naam voor te zijn: plogging. Toen we hem hierover spraken gaf hij aan dit graag met meer wijkbewoners te willen gaan doen.

Afgelopen zondag was de eerste keer. Drie gezinnen stonden er klaar om afval te prikken. Prikkers en afvalzakken werden geregeld vanuit de Gemeente. De koffie en stroopwafels namen ze zelf mee. Vol goede moed wandelden deze groep de wijk in, op zoek naar blikjes, papiertjes, plastic en ander afval dat op de grond lag.

Na amper een kwartier prikken vielen er grote regendruppels naar beneden. De donkere wolken die samenpakten boven Beijum voorspelden niet veel goeds. Het duurde niet lang of de regen kwam met bakken uit de hemel. Maar de jonge en oudere prikkers lieten zich er niet door afschrikken. Ze schuilden onder een boom en gingen na de bui onvermoeibaar verder.

Waar je normaal niet trots bent op een grote berg afval, werd deze keer vol trots de buit geshowd. Er is nog een hoop op te ruimen. Hopelijk klinkt er door deze actie een positief geluid en wordt de wijk weer wat schoner. Gelukkig is de actie niet alleen bedoeld om afval op te rapen, maar is het ook een mooie manier om andere wijkbewoners te spreken. Doe je de volgende keer ook mee?