De kracht van kleine gemeenschappen

Ik heb het me vaak afgevraagd: wat is nou de kracht van zo’n kleine community? Bereiken we wel genoeg mensen? Wat is de impact? Als je het vergelijkt met een grote organisatie of kerk. Daar gebeurt toch veel meer?

Ik las een Facebook bericht van Tim Keller. Hij was pastor van een grote kerk in New York. Onlangs hebben zij besloten om zich op te splitsen in kleinere kerken. Een community van communities. Dat is een mooie beweging!

Maar wat is de kracht van een kleine gemeenschap ten opzichte van een grote kerk?

  1. Er is veel aandacht en betrokkenheid. Je wordt snel gezien, herkend en gemist in een kleine gemeenschap
  2. Een grote kerk of organisatie bereikt veel mensen van veraf. Maar als het gaat om discipelschap en missie op de plek waar die kerk of organisdatie staat, is het best lastig om mensen daarvoor enthousiast te maken. Bovendien is het wat gek om van betekenis te zijn op de plek waar de kerk staat, in plaats van de plek waar je woont
  3. Een stad heeft meer aan 40 kleine kerken of gemeenschappen die verspreid zijn over de stad, dan één grote kerk in het midden waar 4.000 mensen samen komen.
  4. De gaven en talenten (de krachten van de mensen) worden beter benut bij kleine gemeenschappen, omdat er sneller een beroep op je gedaan wordt of je de behoefte en noodzaak voelt om bij te dragen
  5. Een grote megakerk kan zo attractief voor gelovigen zijn dat het sneller geneigd is om mensen van een andere kerk aan te trekken, dan nieuwe gelovigen of zoekers die in de buurt wonen.