BijHem wordt Groningen Beweegt

BijHem Community is opgericht vanuit het verlangen om van betekenis te zijn in de buurt. Het begon met voetballen met jongeren van de straat. Daarna werd de buurtmaaltijd gestart: iedereen kon aansluiten voor een gezonde maaltijd.

In de loop der jaren werden steeds meer activiteiten en communities onderdeel van de stichting. Met name bij de communities rondom sport en bewegen haakten steeds meer mensen aan.

We gaan vanaf 2023 een nieuwe koers varen: we gaan beweeg- en leefstijl communities opstarten in Groningen en omstreken. Daarom zal BijHem binnenkort Groningen Beweegt gaan heten.

Een nieuwe koers

Na acht jaar in de wijk Beijum actief te zijn met een wijkcommunity, merkten we dat het tijd word voor een nieuwe focus. Na een tijd van rust en bezinning is er voor mijzelf en stichting BijHem een nieuwe koers gevonden.

Ik heb veel de tijd genomen om na te denken, af te spreken met anderen, te overwegen, te bidden en heel veel gedachten op te schrijven. Het was in het begin een lastig en ook onwennig proces, maar naarmate ik echt de tijd nam en ook vrij kwam van oordeel, kwam er steeds meer rust. Rust om in de diepte na te kunnen denken. Dankbaar te zijn over wat we hebben bereikt in de wijk Beijum én ruimte om een nieuw perspectief te ontvangen.

we brengen de komende jaren meer focus aan op leefstijl, bewegen en gezondheid

Betekenisvolle contacten en gezond leven

Dit nieuwe perspectief, een nieuwe koers, heb ik voorgelegd aan de Raad van Toezicht (RVT) van stichting BijHem. We kwamen tot de conclusie dat we graag verder willen met wat we hebben opgebouwd. De afgelopen jaren hebben we veel geleerd en expertise opgebouwd rondom communities.

Kijkend naar de huidige samenleving, met de toenemende eenzaamheid, kwetsbaarheid en onzekerheid van mensen, zien we hoe belangrijk betekenisvolle contacten zijn. En op het gebied van gezondheid, vitaliteit en bewegen, zien we een grote ongelijkheid tussen rijk en arm. Die kloof wordt steeds groter, ook in Nederland. Dat vinden wij oneerlijk.

Onze visie voor communities blijft daarom hetzelfde, alleen brengen we de komende jaren meer focus aan op leefstijl, bewegen en gezondheid.

Beijum Beweegt

Beijum Beweegt gaat door. Door middel van sport en bewegen helpen we verbinding te maken met mensen uit de wijk. Dit is het meest succesvol gebleken. We startten onze community ooit met voetballen met jongeren van de straat . Deze jongeren komen nog steeds maandelijks bij elkaar in de sporthal. En inmiddels is er bijna elke dag van de week de mogelijkheid om te bewegen.

We hebben Beijum Beweegt opgezet, waar 150 bewoners wekelijks komen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. Deze laagdrempelige manier van ontmoeting en met gezondheid bezig zijn spreekt enorm aan.

Dit spreekt zelfs zo aan, dat we hebben besloten om hier onze corebusiness van te maken. De komende jaren gaan we met onze stichting dit concept in meerdere wijken uitrollen. Stichting BijHem zal daarom haar naam veranderen in Groningen Beweegt.

Meedoen of meer informatie

Wil je graag meedoen met één van de beweeggroepen van Beijum Beweegt? Of heb je nog meer vragen over deze ontwikkeling? Neem contact op met Jouke Janze