Activiteiten

Nieuwe wegen

In december 2013 kwamen wij in Beijum wonen. Toen ik (Jouke) het veldje achter ons huis zag wist ik het: hier wil ik gaan voetballen en contact maken met de jongeren op straat. Met een bal onder de arm begon onze community. Betekenisvolle relaties aangaan met onze wijkbewoners.

Samen voetballen

Ik had twee buurmannen gevraagd om met mij mee te gaan. En dat vonden ze mooi. En zo voetbalden we elke dinsdagavond. Later ging we naar het kooitje: hier brandde ook ’s avonds licht . En na twee jaar buiten voetballen vroegen de jongens: zullen we in de sporthal gaan voetballen? Met hen hebben we een subsidie aangevraagd en zij voetballen tot op de dag van vandaag nog steeds met elkaar!

Ook samen eten

Naast sporten vonden we het mooi om ook op andere manieren betekenisvolle relaties aan te gaan in de wijk. Er was meer behoefte aan contact en ontmoeting. En daarom begonnen we met elkaar te eten. Eerst in ons huis en die van vrienden. Maar toen we anderen uit de wijk wilden uitnodigen werd ons huis te klein. En mochten we in het gebouw van het Leger des Heils eten.

Iedereen nam wat mee, samen aten we op en tijdens de maaltijd voerden we mooie gesprekken. Kinderen, ouderen, mensen met een andere culturele achtergrond of geloof: iedereen was welkom aan de tafel. Tijdens de maaltijd vroeg een moeder: “Doen jullie ook iets voor kinderen?”. En daar was de Kidsclub geboren.

En ga de weg

We wilden van betekenis zijn in Beijum. Om alles te bekostigen hebben we daarom op 29 november 2017 officieel Stichting BijHem Community opgericht. Met een knipoog naar boven, naar Hem. En natuurlijk naar de wijk waarin we wonen: Beijum.

Veel van ons zijn geïnspireerd door Jezus. Hij kwam dichtbij de mensen om hen lief te hebben en te helpen. En zo raakten wij geïnspireerd om dichtbij de ander te komen. De noden en behoeften te zien en te horen. En er voor de ander te zijn.

We deelden ons leven, hoorden elkaars verhalen en konden van betekenis zijn. Hierin schuilt het geloof van ons. Omzien naar de mensen om ons heen. We zijn vanaf het begin een interkerkelijke beweging geweest, waarbij gelovigen en niet-gelovigen en andersgelovigen welkom waren.

Met de christenen hebben we verschillende manieren ontdekt om ons geloof te delen en te verrijken. Zo waren er intervisie momenten, beter bekend als de “huddle” en hebben we op belangrijke christelijke feestdagen laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Zodat onze wijkbewoners ook iets konden ontdekken over het christelijke geloof.

De Bijbeltekst die wij met ons trouwen uitkozen gaat hier ook over. Het staat in Efeziërs 5:2.

 

En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer

 

Je inzetten vanuit liefde, het geeft ons een gevoel van zingeving, erbij mogen horen. Er voor een ander kunnen zijn. Het ging niet gelijk over wát je gelooft, maar we konden het vooral in de praktijk laten zien. En dat sprak mensen buiten de kerk ook erg aan.

Het ging niet gelijk over wát je gelooft, maar we konden het vooral in de praktijk laten zien.

Tijdens Covid

Vanuit de wijk, samen met andere gelovigen optrekken en van betekenis zijn. Dat is waar wij in geloven. En daar hebben wij ons hard voor ingezet de afgelopen jaren. Tijdens COVID lagen veel activiteiten stil. We konden elkaar fysiek niet ontmoeten. Toch hebben we op allerlei creatieve manieren toch elkaar ontmoet, online, of door voor elkaars verjaardag te zingen op straat.

In die tijd gingen de kerkdiensten in heel de wereld niet door. Grote bijeenkomsten waren afgezegd vanwege de kans op besmettingen. Toen er in kleine groepen weer samen gekomen mocht worden, hebben we samen met wijkbewoners van de Stadskerk zondagse momenten georganiseerd. Hier ontstond de MeetUp. Het was heel mooi om elkaar te bemoedigen tijdens deze moeilijke tijd. Ook zagen we mensen aanhaken die niet snel in een kerk(dienst) komen

Beijum Beweegt

Wij merkten de kracht van samen. De aanpak van een community werkt ook bij sporten en bewegen. En daarom hebben wij Beijum Beweegt opgericht. Ons speerpunt daarbij is een community van wijkbewoners die samen sporten en bewegen. Wij helpen om dichtbij de mensen beweeggroepen op te (helpen) zetten.

Laagdrempelig, want het is dichtbij huis in je eigen wijk. Betaalbaar, want we maken gebruik van wat er in de wijk aanwezig is. Op ieders niveau, want het zijn sport- en spelvormen die voor iedereen toegankelijk zijn. En het is gezellig en sociaal, je sport met mensen uit je eigen buurt, maakt eens een praatje en kan elkaar helpen met andere vragen uit je leven.

Beijum Beweegt is onderdeel van stichting BijHem. Bekijk hier de website van Beijum Beweegt.

Een nieuwe weg..

Acht jaar lang hebben wij ons vol overgave ingezet voor de wijk. Wij merken dat het nu tijd is om ons te bezinnen op een nieuwe weg voor onszelf en voor stichting BijHem. Wij gaan een periode in van rust en bezinning.

  • Vanaf 1 januari 2023 zullen wij stoppen met de Buurtmaaltijd, de MeetUp en de Kidsclub.
  • Jouke gaat vooralsnog wel verder in zijn rol voor Beijum Beweegt en Judith blijft elke maandavond sporten met vrouwen uit de wijk.
  • We blijven ons inzetten voor betekenisvolle relaties. Alleen voorlopig even niet in de georganiseerde vorm van een geloofscommunity.
Contact